A radio escolar

 

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é achegar aos e ás docentes os coñecementos, as ferramentas e os recursos necesarios para a implantación dunha radio escolar no seu centro educativo.

Os obxectivos específicos son:

 • Aproximar ás fases do deseño dun proxecto de radio escolar.
 • Descubrir ferramentas e recursos metodolóxicos e técnicos.
 • Aprender a manexar os recursos necesarios para realizar unha emisión dun programa.
 • Converter á radio nun proxecto multidisciplinar e transversal.

Metodoloxía

O curso de formación combinará contidos teóricos e prácticos, cunha especial relevancia da parte práctica, na que en grupos cooperativos ou de forma individual, os/as asistentes ao curso poñerán en práctica o aprendido, para o que serán titorizados/as e asesorados/as en todo momento polo equipo pedagóxico de Dismedia.

Temporalización

8 horas

Estrutura da formación

 1. Presentación da formación
 2. Aproximación teórica ás fases do deseño dun proxecto de radio escolar
 3. Recursos metodolóxicos
  • Aprendizaxe cooperativa
  • Roles
  • Agrupamentos
 4. Recursos técnicos
  • Tipos
  • Uso e manexo
 5. Gravación dunha emisión
 6. A radio coma proxecto multidisciplinar e transversal
 7. Valoración e despedida da formación