Aprendizaxe Baseada en Retos STEAM

A Aprendizaxe Baseada en Retos (ABR de agora en diante) é un enfoque pedagóxico que involucra aos alumnos e ás alumnas nunha situación problemática. Esta problemática deber ser real, significativa e relacionada co seu contorno. Para iso, deberá ser necesario definir un reto e desenvolver para el unha solución.
Para as etapas de Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional preséntanse problemáticas abertas e xerais sobre as que os e as estudantes deberán determinar o reto concreto que abordarán. Non se lles presenta un problema específico que resolver, senón que serán os alumnos e as alumnas os e as que definan o problema e busquen posibles solucións. Por exemplo, pódese presentar a temática Cidade sostible e que os alumnos e alumnas definan que significa para eles e elas unha cidade sostible, investiguen e definan unha problemática concreta relacionada á que lle propoñan unha solución, e que poden versar acerca de medios de transporte, casas e edificios autosuficientes, enerxías renovables, etc.

No caso de Primaria, as problemáticas presentadas deberán ser un pouco más pechadas e concretas, para simplificar un pouco o proceso. Un exemplo de problemática a presentar pode ser Como mellorarías o patio do colexio?

Ao engadir a etiqueta STEAM (Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics) ao ABR dotamos aos retos dun cariz multidisciplinar e transversal que fará que o alumnado poña en xogo coñecementos, habilidades, aptitudes e competencias propias de todas estas disciplinas.Aprendizaxe Baseada en Retos STEAM

Nos proxectos de Aprendizaxe Baseada en Retos STEAM a tecnoloxía pode actuar coma nexo de unión, ademais de que actúa coma motivador para o alumnado, utilizando por exemplo a programación informática, a robótica educativa, as ferramentas para creación de aplicacións, entre outros elementos que sen dúbida serán moi atractivos e que terán boa aceptación por parte do alumnado.

Dende o equipo de Dismedia elaboramos e deseñamos un reto STEAM para os cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria e para todos os cursos da ESO. Podedes obter máis información accedendo ao catálogo Babot e clicando nos proxectos denominados Smash&Bot. Resultan unha experiencia introdutoria a este tipo de proxectos, tanto para o alumnado coma o profesorado, cunha temporalización estimada de 2 horas, e que non requiren gran experiencia previa en programación informática e robótica educativa.