As Programacións Didácticas na Formación Profesional

 

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é a aproximación teórica e práctica ás Programacións Didácticas na FP seguindo as indicacións da lexislación vixente.

Os obxectivos específicos son:

  • Aproximar ao marco lexislativo actual na comunidade de Galicia.
  • Descubrir os aspectos básicos a ter en conta para o desenvolvemento dunha Programación Didáctica.
  • Usar e manexar a aplicación da Xunta para a elaboración de Programacións Didácticas.

Metodoloxía

O curso de formación combinará contidos teóricos e prácticos, tendo unha especial relevancia estes últimos. Aportaranse todos os materiais teóricos necesarios para o correcto desenvolvemento da formación. Os/as asistentes ao curso serán titorizados/as e asesorados/as en todo momento polo equipo pedagóxico de Dismedia.

Temporalización

12 horas

Estrutura de contidos

1. Presentación da formación

2. Marco lexislativo actual

3. O currículo da Formación Profesional

4. Conceptos clave

5. As Programacións Didácticas na FP

  • Introdución á aplicación da Xunta
  • Visión xeral das fases para a elaboración de Programacións Didácticas
  • Exemplos de programacións
  • Elaboración da Programación Didáctica por etapas
  • Preguntas frecuentes

6. Valoración e despedida da formación