Aprendizaxe Baseada en Retos STEAM

A Aprendizaxe Baseada en Retos (ABR de agora en diante) é un enfoque pedagóxico que involucra aos alumnos e ás alumnas nunha situación problemática. Esta problemática deber ser real, significativa e relacionada co seu contorno. Para iso, deberá ser necesario definir un reto e desenvolver para el unha solución. Para as etapas de Secundaria, Bacharelato e […]

Proxectos elaborados nas nosas formacións

  Durante o mes de setembro desenvolvemos o Curso de Formación Deseño e xustificación didáctica e curricular de proxectos ABP no Colexio Liceo La Paz de Coruña co profesorado de 1º, 2º e 3º de Primaria. Nesta entrada queremos ensinarvos os proxectos elaborados nas nosas formacións. O grupo de 1º de Primaria desenvolveu un proxecto […]

Proxecto Piloto Babot: Educación viaria

Nesta entrada falaremos do deseño do “Proxecto Piloto Babot: Educación viaria” para a súa implantación e os resultados obtidos no seu proceso. O deseño do Proxecto Piloto Babot: Educación viaria Este proxecto foi deseñado polo equipo pedagóxico de Dismedia e é un proxecto pertencente ao catálogo de proxectos da Plataforma Babot by Dismedia. O Proxecto Piloto […]

Obradoiro ´ABP e robótica nas aulas´ no V Congreso TADEGa 2017

O equipo de Dismedia participará co obradoiro ABP e robótica nas aulas no V Congreso TADEGa 2017. Coma festexo do seu décimo aniversario, a asociación TADEGa organiza un congreso co lema “Destino: inclusión educativa e dixital”. Terá lugar os días 20 e 21 de outubro na Facultade de Educación da Universidade da Coruña. Mediante o […]

Presentamos Babot nas I Jornadas Internacionales InclúyeT

A tarde do xoves 14 de setembro presentamos Babot nas I Jornadas Internacionales InclúyeT, organizadas polo Grupo de Investigación Stellae e a Universidade de Santiago de Compostela.   Estas xornadas serán un espazo de encontro e diálogo en torno á competencia dixital para todos os ámbitos educativos. Os seus obxectivos son, por unha banda, profundizar na competencia […]

Metodoloxía Feeling

Navegando pola rede en busca de recursos e outras formas de actuar na aula atopamos coa Metodoloxía Feeling. Esta metodoloxía está inspirada na famosa novela de Antoine de Saint Exupéry “El Principito” e que, en combinación coa metodoloxía Design Thinking e coa creatividade xurdida dende as realidades do contexto, trata de crear innovación centrada nos […]

Deseño retrospectivo no ABP

Dedicaremos esta entrada a definir que se entende por deseño retrospectivo na Aprendizaxe Baseada en Proxectos. Para iso, abordaremos as súas características máis relevantes, vantaxes, desvantaxes e extraeremos unhas conclusións finais. Coma características principais do deseño retrospectivo poderanse destacar as seguintes: O produto final está definido e é coñecido dende un inicio. O proxecto pode […]

Deseño iterativo no ABP

Existen dúas vías que se poden seguir para deseñar un proxecto ABP (Aprendizaxe Baseada en Proxectos): deseño iterativo e deseño retrospectivo. Nesta entrada trataremos de definir que se entende por deseño iterativo no ABP, explicando as súas características máis relevantes, vantaxes, desvantaxes, condicións clave e extraendo unhas conclusións finais. O deseño iterativo de proxectos é […]

Proxectos Babot para 6º de Primaria

Explicaranse nesta entrada cada un dos Proxectos Babot para 6º de Primaria contidos na plataforma Babot by Dismedia. O curso 6º de Primaria conta cun total de 3 proxectos, cunha carga lectiva estimada dunhas 75 horas totais. Mediante estes proxectos, que teñen o obxectivo común de ser un achegamento á Aprendizaxe Baseada en Proxectos, traballaranse as […]

Proxectos Babot para 5º de Primaria

Presentaremos aquí o catálogo de Proxectos Babot para 5º de Primaria deseñados polo Equipo Pedagóxico de Dismedia. Para o curso 5º de Primaria a nosa plataforma Babot conta cun total de 5 proxectos, dos cales, dous deles foron deseñados a medida para distintos centros educativos de Galicia. Teñen unha carga horaria total 116 horas lectivas […]