Proxectos Babot para 4º de Primaria

Nesta entrada atoparase información acerca dos Proxectos Babot para 4º de Primaria deseñados polo equipo pedagóxico de Dismedia. Para 4º de Primaria a Plataforma Babot conta cun catálogo de 4 proxectos, que veremos un por un a continuación. Estes proxectos teñen o obxectivo de server de aproximación á Aprendizaxe Baseada en Proxectos, traballando as distintas […]

Proxectos Babot para 3º de Primaria

Ao longo desta entrada aportaremos información acerca dos Proxectos Babot para 3º de Primaria. Para o curso 3º de Primaria a nosa plataforma conta un catálogo de catro proxectos, todos deseñados polo equipo pedagóxico de Dismedia. Estes proxectos teñen o obxectivo claro de ser un achegamento ás Metodoloxías Activas, en especial á Aprendizaxe Baseada en […]

Proxectos Babot para 2º de Primaria

Adicaremos esta entrada de blog para falar sobre os Proxectos Babot para 2º de Primaria que se atopan na nosa plataforma. Para 2º de Primaria contamos cun total de dous proxectos deseñados polo equipo pedagóxico de Dismedia. Estes proxectos ABP traballan de forma transversal as áreas do currículo e teñen unha carga lectiva total de […]

Proxectos Babot para 1º de Primaria

Nesta entrada presentaremos os Proxectos Babot para 1º de Primaria contidos na Plataforma. Para este curso contamos cun total de 3 proxectos, cunha carga lectiva total dunhas 75 horas de traballo. Mediante estes proxectos, que utilizan a metodoloxía ABP, traballaranse de forma transversal as distintas áreas do currículo fomentando as competencias clave, todo iso tendo en […]

Catálogo de proxectos Babot

Que ofrece Babot?  En Babot by Dismedia contamos cun catálogo de proxectos Babot para as etapas de Infantil, Primaria e Secundaria. Todos os proxectos do catálogo teñen un obxectivo claro: ser un acercamento ás Metodoloxías Activas, en especial á Aprendizaxe Baseada en Proxectos, combinándoa ademais co Design Thinking e o Método Científico. O noso catálogo conta […]

Comezamos

Levamos semanas de traballo intenso, definindo esta plataforma, visitando centros educativos para presentar Babot, traballando nos proxectos.. E cada vez está máis preto o momento no que esa idea que comezaba a tomar forma hai pouco máis dun ano, fágase realidade. Agora mesmo son moitos sentimentos os que nos rodean estes días, nervios, alegría, parecemos […]