A feira do libro

 

Este proxecto foi deseñado na formación intermedia Deseño e xustificación didáctica e curricular de proxectos ABP.

 

Fase de preparación

Na fase de preparación o alumnado, tendo en conta cal é o obxectivo final a conseguir, é dicir, o produto final do proxecto, analiza e reflexiona sobre os mecanismos que terá que por en marcha para comezar co proxecto.

Fase de preparación

 

Fase de desenvolvemento

O alumnado comeza co desenvolvemento do proxecto paso por paso ata acadar o produto final desexado.

Fase de desenvolvemento

 

Ferramentas de avaliación deseñadas

Heteroavaliación do alumnado

Rúbrica fase de preparación