Formación

A nosa oferta formativa para o curso 2017-2018 está orientada a ofrecer unha formación en Metodoloxías Activas e na súa aplicación práctica na aula mediante a combinación de contidos teóricos e prácticos, dando especial relevancia a estes últimos.

Ofertamos distintos niveis de profundización, dependendo dos intereses, inquietudes e coñecementos previos dos e das asistentes:

 

Formacións introdutorias

Sesións de 4 horas que resultan totalmente axeitadas para achegarse por primeira vez a unha metodoloxía, obtendo, coma resultado do proceso, un prototipo inicial dun proxecto.

Nos seguintes enlaces poderás ver a descrición completa das formacións introdutorias:

 

Formacións intermedias

Cursos de formación, cunha temporalización de entre 8 e 20 horas, centradas no deseño de cada unha das fases do proxecto, na súa xustificación didáctica e curricular e no plan de implantación na aula.

Nos seguintes enlaces poderás ver a descrición completa das formacións intermedias:

 

Formacións avanzadas

Cunha temporalización de 40 horas, as formacións avanzadas teñen o obxectivo final de servir para deseñar un proxecto de forma completa, centrándose nas fases para o seu desenvolvemento, na xustificación didáctica e curricular de cada unha, na avaliación, establecendo ademais estratexias para a difusión do proxecto e para a súa correcta implantación na aula.

No seguinte enlace poderás ver a descrición completa da formación avanzada:

Ademais, se che interesa algún tema en concreto, contacta con nós e elaboraremos unha oferta personalizada ás túas necesidades.

 

Proxectos elaborados nas formacións

Neste apartado poderás acceder a algúns proxectos elaborados polos/as asistentes ás nosas formacións.

Proxectos elaborados nas formacións