Introdución á Autorregulación en Infantil e Primaria

 

Obxectivos

O obxectivo xeral do curso de formación é aproximar aos e ás docentes ao enfoque baseado na autorregulación das aprendizaxes no ámbito educativo.

Os obxectivos específicos son:

 • Xustificar o método.
 • Coñecer as fases do proceso.
 • Descubrir experiencias de autorregulación en Infantil e Primaria.

Metodoloxía

O curso de formación combinará contidos teóricos e prácticos, na que os e as docentes asistentes aproximaranse a esta metodoloxía aprendendo técnicas e recursos para por en marcha na aula,  para o que serán titorizados/as e asesorados/as en todo momento polo equipo pedagóxico de Dismedia.

Temporalización

3 horas

Estrutura da formación

 1. Presentación da formación
 2. Autorregulación da aprendizaxe
  • Xustificación do método
  • Fases do proceso
  • Exemplificacións de experiencias
 3. Valoración e despedida da formación